ศาสนาและการศึกษา

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2

บรรยากาศพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ ก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป ณ.พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 ธ.ค.63 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ พระครูใบฏีกาประเวก แห่งวัด 12 ธันวาราม พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ดนตรีไทย วัด 12 ธันวาราม และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนคลองหัวลำภูทอง ชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด ฝั่งน้ำเค็ม และชุมชนใกล้เคียง ร่วมพิธีแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ ก่อนทำการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยมี พระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เป็นพระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบทนาคเป็นพระภิกษุ จำนวน 7 รูป ประกอบไปด้วย 1.พระสามารถ สะศรี ได้รับฉายา ปภากโร แปลว่า ผู้สร้างแสงสว่าง 2.พระอภิรักษ์ ลีเอื้อง ได้รับฉายา ชุตินฺธโร แปลว่า ผู้ทรงไว้แห่งความรุ่งเรือง 3.พระสุรศักดิ์ เนินสุด ได้รับฉายา ญาณวีโร แปลว่า ผู้มีญาณแก่กล้า 4.พระวิชัย ชะเวรัมย์ ได้รับฉายา สุวิชโย แปลว่า ผู้มีคุณคือความรู้ 5.พระขุนเดช น้อยตง ได้รับฉายา สุรเตโช แปลว่า ผู้เจริญ 6.พระพนา สุธทารักษ์ ได้รับฉายา พลญาโณ แปลว่า ผู้มีความรู้เป็นผล และ 7.พระจามร พุกพันธ์ ได้รับฉายา ถิรธมฺโม ผู้ตั้งมั่นในธรรม

ภายหลังจากบวชเป็นพระภิกษุเสร็จแล้ว ต่อมาเวลา 10.30 น. ของวันที่ 27 ธ.ค.63 เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระใหม่ ตักบาตรขนมเปี๊ยะไข่เค็ม ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายปู น้ำจืด กัลยาณมิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย ญาติสนิท มิตรสหาย ครอบครัวของพระบวชใหม่ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ พระบวชใหม่ ทั้ง 7 รูป จะเข้าศึกษาธรรมมะ ปฏิบัติในศีลธรรม หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นเวลา 15 วัน ภายใต้มาตราการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี เจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ มาอำนวยความสะดวกตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอออล์เจล โดยผู้ที่เข้าร่วมงาน ต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*