ผู้ว่าราชการจังหวัด

จังงหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

จังงหวัดสมุทรปราการ จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ และปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกัน การลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 ธ.ค.63 ที่บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน เปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ และปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2564 ของสำนักงาน ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดขึ้น

โดย นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดสึนามิ ซึ่งเป็นภัยพิบัติรุนแรงที่สุด ก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จึงจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ และตื่นตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางไปท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น และเป็นจังหวัดท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริง อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงขึ้น กว่าปกติ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดงาน ดังกล่าวขึ้น

พร้อมทั้งการดำเนินการควบคู่กับการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ให้ครอบคลุมทุกมิติตลอดจนเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 จากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแข่งคัดอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*