สังคมท้องถิ่น

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย และคุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ได้จัดทำโครงการมิตรสิบให้น้อง

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ และคุณนิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานบริหาร บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ ได้จัดทำโครงการมิตรสิบให้น้อง “ปฏิทินเก่าใช้แล้วอย่าทิ้ง” เพื่อบริจาคปฏิทินเก่าและตุ๊กตาให้ทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุก ๆ ฝ่าย เพื่อนำปฏิทินเก่าไปทำหนังสืออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา และได้นำตุ๊กตาบริจาคให้กับเด็กผู้พิการซ้ำซ้อน โดยได้รับบริจาคจำนวนหนึ่ง การรับบริจาคปฎิทินและของใช้ในครั้งนี้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้พิการทางสายตา บริษัทมิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ ดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ทางคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคปฏิทินและของเล่นต่างๆ สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสบความสุข ความเจริญ ด้วยพรอันประเสริฐทุกประการ เทอญ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*