ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%af-%e0%b8%aa%e0%b8%a1

สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 30 ธ.ค.63 ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายสำราญ ราษฎร์นิยม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาการแทน สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตลอดจน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับ การจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19 อำเภอเมืองสมุทรปราการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้สถานประกอบการ สถานบริการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมถึงประชาชนให้มีความรอบรู้ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จากการรายงานสถานการณ์โรคไวรัส โควิด-19 ระลอกใหม่จังหวัดสมุทรปราการ ของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 รายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 25 ราย รับส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ 9 ราย รวมทั้งหมด 34 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในอำเภอเมืองฯ จำนวน 9 ราย พบในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ 2 ราย ตำบลท้ายบ้าน 2 ราย ตำบลแพรกษาใหม่ 2 ราย และพบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ ตำบลปากน้ำ ตำบลบางเมือง ตำบลแพรกษา ตำบลละ 1 ราย

โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ มีความมุ่งหวังว่า การจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโควิด-19 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่ได้รับข้อมูล ข่าวสาร จากการประชาสัมพันธ์ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งกับตนเองและคนรอบข้าง เพื่อป้องกันโรค โควิด-19 ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*