ข่าวประชาสัมพันธ์

ผวจ.สป. ได้ลงนามในประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2)

%e0%b8%9c%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%9b-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8

1.ประกาศ กำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่ทุก ๆ คน – ร้านค้า สถานประกอบการ ทุก ๆ แห่ง ต้องปฏิบัติตาม มีผลตั้งแต่ 5 ม.ค. 64 นี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2. ประกาศ เรื่องมาตรการเร่งด่วนฯ !!! ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อแจ้งให้บุคคลที่เข้าข่ายตามประกาศนี้ ต้องไปพบแพทย์ – จนท. และต้องกักตัวเอง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*