สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางที่สาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และได้มีการทำ Deep Cleaning ในทุกพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากร

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่มีข่าวพนักงานชิปปิ้งยืนยันว่าติดโรคโควิด-19 เข้ามาใช้บริการภายในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ทสภ. จึงได้ทำการ Deep Cleaning โดยการฆ่าเชื้อทำความสะอาดในทุกพื้นที่ ที่ผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเข้ามาใช้บริการในเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในเขตปลอดอากร ซึ่งมีจุดสัมผัสร่วมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อาทิ บริเวณห้องโถง ห้องอาหาร ห้องสุขา ห้องออกงานบัตร ราวบันได เครื่องกดเงินสด ปุ่มกดลิฟท์ รวมถึงได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแลกบัตรหรือออกบัตรรักษาความปลอดภัย ทั้งบัตรอนุญาตบุคคลเข้าพื้นที่ (Visitor) และบัตรจอดรถ (Smart Card) ให้ทำความสะอาดบัตรทุกครั้งก่อนและหลังรับบัตรคืน ตลอดจนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำงาน ณ จุดให้บริการ หมั่นล้างมือ ด้วยเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสบริเวณจุดสัมผัสร่วม และรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19

นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรถือปฏิบัติตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องในทุกพื้นที่ของเขตปลอดอากร ทสภ. ดังนี้

  1. เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  2. วางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการตามจุดต่างๆ ภายในเขตปลอดอากร
  3. เพิ่มรอบความถี่การทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามสถานที่และจุดสัมผัสต่าง ๆ เช่น ลิฟท์โดยสาร ลิฟท์ขนของ ราวจับทางเดิน ราวจับบันได รวมถึงประตูทางเข้า – ออก อาคาร ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง
  4. เช็ดทำความสะอาดและพ่นน้ำยาภายในรถเวียนและรถตู้ให้บริการภายในเขตปลอดอากร
  5. เพิ่มรอบความถี่ในการทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด
  6. ตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานทุกคนภายในเขตปลอดอากร ทสภ.
    ทั้งนี้ ทสภ. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ ผู้ใช้บริการและพนักงาน เป็นสำคัญ โดยขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพและดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดย ทสภ. จะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ หากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*