สังคมท้องถิ่น

สท.ไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว และ สท.ถนอมศรี ทองเหลือ นำทีมลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสู้ไวรัสโควิด-19

%e0%b8%aa%e0%b8%97-%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7

สท.ไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว และ สท.ถนอมศรี ทองเหลือ นำทีมลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสู้ไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่หมู่ 1 2 4 และหมู่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ม.ค.64 เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้การสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อม รถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จำนวน 2 คัน และเจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับ สท.ไพรัตน์ จันทร์ไชยแก้ว และสท.ถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ภายในชุมชน หมู่บ้านเมืองใหม่แพรกษา หมู่บ้านศิวะนคร หมู่ 8 ตำบลท้ายบ้านใหม่ หมู่บ้านนครทอง 3 ตลอดจนเส้นถนนหลัก ซอยชำนิเทคโนโลยี หมู่ 4 ซอยโรงเรียนอุ่นอารีย์ หมู่ 2 และซอยชุมชนเอื้ออารี เทศบาลบางปู ซอย 20 หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

โดยมี ผู้ใหญ่มงคล สมบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ท้ายบ้านใหม่ นายพันธุ์ธัช ตาแก้ว ประธานบ้านเมืองใหม่แพรกษา ผู้ช่วยสุภาพ รอดพงษ์ ผู้ช่วยสุนิษา โชติธนสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ นางสุดารัตน์ ชูเจริญ ประธาน อสม.หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ นายทองคำ ผลโพธิ์ ประธานชุมชนเจริญสุข นายสุพร จุลโสด อุปนายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการ นายวิบูลย์ เปรมานุพันธ์ สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า และคณะกรรมการหมู่บ้านเมืองใหม่แพรกษา ร่วมลงพื้นที่เดินเท้าประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เรื่องของการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ให้แก่พี่น้องประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*