สังคมท้องถิ่น

อดีต รองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำทีมลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสู้ไวรัสโควิด-19

%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1

อดีต รองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำทีมลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสู้ไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ ตำบลเทพารักษ์

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 ม.ค.64 เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้การสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อม รถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จำนวน 3 คัน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงค์ อดีตรองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ ลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย บริเวณ ตลาดนัดสังกะสี, หมู่บ้านบางปูนคร, หมู่บ้านเทพานิเวศน์, หมู่บ้านเธียรเกษม, หมู่บ้านเฟืองฟ้า 16, ซอย มณฑาทิพย์, หมู่บ้าน เด่นทอง และหมู่บ้านสราลี ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

โดยมี อดีตกำนันชาตรี อยุ่วัฒนะ อดีตสมาชิก อบต.สุนทร ฉ่ำชื่น (อบต.เก่ง), ผู้ใหญ่แดง นิพนธ์ ฉ่ำชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อดีตสมาชิก อบต.ธนะสิทธิ์ วงษ์แก้วบุญเรือน (อบต.นุ) ผู้ช่วย สส.ภริม พลูเจริญ กำนันกิตติพงษ์ อยุ่วัฒนะ กำนัน ตำบลเทพารักษ์ สารวัตกำนัน ประภาส ผู้ช่วยวีระ สุขสำราญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ผู้ช่วยกุลภวัฒน์ แย้มเกสร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 นายไพริน สัมฤทธิ์ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 นายลิขิต วิริยะสัมพันธ์สุข อดีตผู้ใหญ่บ้าน ม.2 นายอ๊อด โพธิ์น้อย ประธานชุมชนซอยชวาล นายอู๊ด มากสาคร อดีต อบต.ม.8 นายตุลา หนูแก้ว ประธานหมู่บ้าน เฟืองฟ้า 16 นางสาวอารอบ สบเหมาะ นางอุบล สิงห์แก้ว นายภัทรวัฒน์ ลำภา ตลอดจน ทีมงาน อสม.และจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เรื่องของการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*