สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับ กลุ่มผู้นำชุมชน และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-5-%e0%b8%95-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับ กลุ่มผู้นำชุมชน และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด- 19 ภายในชุมชนหมู่ 5

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 9 ม.ค.64 (ผู้ใหญ่เชาว์) สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ นำรถบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 42-00 ติดตั้งถังน้ำและหัวฉีด ลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ตามถนนเมนหลัก ทางร่วม ทางแยก และซอยต่างๆ ภายในชุมชนหมู่ 5 ทั้งหมด อาทิ เช่น ชุมชนซอยยัวซ่า ชุมชนมัสยิดยามีอู้ลมุมีนีน ชุมชนจัดสรรอุดมเดช 2 บริเวณหน้าอู่รถเมล์สาย 25 และชุมชนหมู่บ้านไทรงาม ทั้งนี้ เป้าหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ระลอกใหม่ ภายในเขตพื้นที่หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยชาวบ้านทุกคน ได้ปฏิบัติตามสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนออกจากบ้านสวมใส่แมส กินร้อนช้อนกลาง ไม่ไปในที่มีผู้คนแออัด

โดยมี ผู้ช่วยเสวก ดวงดารา ผู้ช่วยนงคราญ บุบผาโสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจน ทีมงานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ใต้ 42-00 อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นายวสุ เผ่าตำรวจ (บัวหลวง 301) นายสาโรจน์ เพ็งนารีย์ (บัวหลวง 303) และ อาสาสมัคร (บัวหลวง 311) เจ้าหน้าที่ชุดเดินเท้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตามบ้านเรือนประชาชน โดยมี ชาวบ้านได้กล่าวชื่นชม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 กลุ่มอาสาสมัคร และกลุ่มผู้นำชุมชน ทุกคน ที่เสียสละเพื่อส่วนรวม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*