สังคมท้องถิ่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-9-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร” สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง”

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 ม.ค.64 ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนเจริญสุข เทศบาลบางปู 61 ม.9 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ ยุ้นพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.บางปูใหม่ ร่วมกับ ผู้ช่วยณัชชากฤฒ เดือนแจ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.บางปูใหม่ จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร” สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง” ให้แก่ กลุ่มเป้าหมายชาวชุมชนเจริญสุข โดยนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นอาทิ ตะไคร้ และมะกรูด ซึ่งสามารถปลูกเองที่บ้านได้ โดยนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร กำจัดยุงและแมลงต่างๆ ที่ทันสมัย สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรม มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยยึดแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

โดยมี ผู้ช่วยณัชชากฤฒ เดือนแจ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ สาธิตเกี่ยวกับวิธีการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง” สรรพคุณของตะไคร่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ทำสเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง การเตรียมวัสดุ เช่นการบูร แอลกอฮอล์ น้ามันตะไคร้หอม และขั้นตอนการผสม ซึ่งการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*