สังคมท้องถิ่น

สจ.สมถวิล พูลเกตุ นำรถพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่

%e0%b8%aa%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b8-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%9e%e0%b9%88

สจ.สมถวิล พูลเกตุ นำรถพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ และเขตติดต่อ

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 10 ม.ค.64 เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้การสนับสนุนน้ำยาวิน ดีซี ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย พร้อม เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูง จำนวน 4 คัน ลงพื้นที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ ร่วมกับ สจ.สมถวิล พูลเกตุ ว่าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลุยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ตามเส้นทางหลัก ภายในเขตพื้นที่หมู่ 3 และเขตพื้นที่ติดต่อของหมู่ 6 ตำบลท้ายบ้านใหม่ ภายใต้ภารกิจ สู้ COVID -19 ระลอกใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นทางหลัก ซอยชุมชนเรวัช ซอยร่วมพัฒนา ซอยชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ซอยชุมชนโรงกระทะ ชุมชนสินสมบูรณ์ สะพานโอ่ง และซอยโนรี โครงการ 3 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสกัดและยับยังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั้งตำบล สร้างความมั่นใจและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน

โดยมี สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ ผู้ใหญ่มงคล สมบรูณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.ท้ายบ้านใหม่ อดีตผู้ใหญ่ทองคำ ผลโพธิ์ ประธานชุมชนเจริญสุข ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ พร้อมด้วย นายวิบูลย์ เปรมานุพันธ์ และทีมงานสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ร่วมลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*