ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-8

วันนี้ (12 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสุมทรปราการ โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกลุ่มทอผ้าเข้าร่วมพิธี

จังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้า และกลุ่มผ้ามัดย้อม จำนวน 12 กลุ่ม นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ โดยความหมายของ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน เพื่อเป็นจุดประกายความคิด ในการพัฒนาลวดลายผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย สามารถก้าวสู่ระดับสากล เพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน พร้อมจัดนิทรรศการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประกอบด้วย ผ้ามัดย้อมจากต้นจาก จำนวน 10 กลุ่ม จาก 4 อำเภอ และกลุ่มอาชีพทอผ้าตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*