สังคมท้องถิ่น

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ (อสม.) หมู่ 2 คุมเข้มงานศพ ป้องกันโควิด-19

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%a3-2

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 12 ม.ค.64 พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ นำโดย นายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธาน อสม.หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณภูมิร่างกายพระสงฆ์ และที่ผู้มาร่วมงานพิธีสวดอภิธรรมศพ และพิธีฌาปนกิจศพ เพื่อยับยังและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โดยผู้ที่มาร่วมงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 พร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอ ก่อนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก หรือ “ข้อมือ” แบบไม่สัมผัส หากผู้ที่มาร่วมงานมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะให้นั่งพักแล้วค่อยตรวจวัดใหม่ เมื่อผ่านตามเกณฑ์จะได้ติดสติกเกอร์ เป็นสัญลักษณ์ ก่อนเข้าไปภายในงาน โดยเจ้าหน้าที่ ได้จัดเก้าอี้นั่ง สำหรับผู้ที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรม พิธีฌาปนกิจ หรืองานอุปสมบท ให้มีระยะห่างระหว่างกันประมาณ 1-2 เมตร

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีต่างๆ แล้ว พระสงฆ์วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จะนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย มาฉีดพ่นบริเวณเก้าอี้ และจุดเสียง จุดสัมผัสร่วม ภายในงาน อีกด้วย นอกจากนี้ บริเวณศาลาต่างๆ ภายในวัด ยังมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ“หน้าผาก” หรือ “ข้อมือ” และป้ายขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนเข้าศาลา อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*