สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองข

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-10

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

โดยในที่ประชุมได้รับทราบรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 8178/2563 แนวทางการฉีดพ่นละอองน้ำให้มีประสิทธิภาพ และรับทราบกฎหมาย/บทลงโทษ กรณีการเผาในที่โล่ง นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการลดมลพิษจากต้นทางจากแหล่งกำเนิด มาตรการในการตรวจวัดควันดำในพื้นที่ และพิจารณามาตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติให้ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการเพิ่มและยกระดับมาตรการต่าง ๆ ให้เข้มงวดขึ้น ดังนี้

1.ให้ดำเนินการลดมลพิษจากต้นทางจากแหล่งกําเนิดโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด //2. ให้เพิ่มมาตรการในการตรวจวัดควันดำในพื้นที่มากขึ้น //3. ให้แต่ละอำเภอเข้มงวด เรื่อง การเผาในที่โล่ง โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งแจ้งนายอำเภอให้สั่งการกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ออกตรวจหาบุคคลที่ยังนิยมการเผาและดำเนินการปรับความเข้าใจ และแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงบทลงโทษจากการเผาในที่โล่ง และ 4. ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน โดยชี้ให้เห็นว่าในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*