สังคมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนนายก ธีรพล ชุนเจริญ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ภายในชุมชน

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%8a%e0%b8%b8

กลุ่มเพื่อนนายก ธีรพล ชุนเจริญ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ภายในชุมชนโครงการ 4

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 ม.ค.64 ที่บริเวณซอย 6 ชุมชนโครงการ 4 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กลุ่มเพื่อนนายก ธีรพล ชุนเจริญ ประกอบไปด้วย เรืออากาศตรี เฉลิมชาติ ไวยวิฬา ประธานกลุ่มเพื่อนนายก ธีรพล ชุนเจริญ นายณรงค์ บุญช่วย อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปู นายสมศักดิ์ โกทัณฑ์ นายพฤหัส ทับทอง สมาชิกกลุ่มเพื่อนนายก ธีรพล ตลอดจน กรรมการชุมชน โครงการ 4 และสมาชิก อสม.หมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ นำรถโมบายติดตั้งเครื่องขยายเสียง และถังพลาสติก ขนาด 120 ลิตร บรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ลุยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคตลอดถนนเส้นเมนหลัก ทางร่วมทางแยกของซอย ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ชุดเดินเท้าพร้อมอุปกรณ์เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ ขนาด 16 ลิตร จำนวน 3 ชุด เดินเท้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย บริเวณแนวรั้วประตู และภายในบ้านเรือนประชาชน ที่ตั้งอยู่ตลอดแนวริมสองฝั่งถนน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยชุมชน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครื่องขยายเสียง ให้ความรู้และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนได้รับทราบและสามารถดูแลตนเอง และคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*