สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานคร ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน เรื่องนำพื้นที่ส่วนกลาง

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d-2

คณะกรรมการหมู่บ้านปัญญานคร ประชุมร่วมกับชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชน เรื่องนำพื้นที่ส่วนกลาง ที่ปล่อยให้รกร้างมานาน ปรับเป็นพื้นที่สีเขียว และสถานที่ออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 17 ม.ค.64 ที่บริเวณพื้นที่สวนกลางหมู่บ้านปัญญานคร ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ นายไพโรจน์ เหลาซิด ประธานหมู่บ้านปัญญานคร จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนกลาง เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ที่ปล่อยให้รกร้างมานาน ปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว สถานที่ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น ของหมู่บ้านปัญญานคร โดยมี สท.สมศักดิ์ คล้ายศิริ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ฐานะที่ปรึกษาของหมู่บ้าน ผู้ใหญ่พิทวัส จันทรสมโภชน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ผู้ช่วยสิริอรจิรา รัชพลปรรณภัค ผู้ช่วยมะลิวัน ธิมูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน และผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม

สำหรับ พื้นที่ส่วนกลางหมู่บ้านปัญญานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ถูกปล่อยทิ้งไว้ โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดก่อนๆ ที่หมดวาระไปแล้ว ไม่ได้นำพื้นที่ส่วนกลาง มาทำประโยชน์ต่อเนื่องมานานหลายปีแล้ว จนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ดังกล่าว ใช้เป็นพื้นที่จอดรถส่วนตัว และโรงเรือนเลี้ยงไก่ชน หลังจากที่ คณะกรรมการชุมใหม่ เข้ามา จึงเห็นว่าควรนำพื้นที่ส่วนกลาง ที่ปล่อยให้รกร้างมานานหลายปี มาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียว สถานที่ออกกำลังกาย และสนามเด็กเล่น ของหมู่บ้าน จึงจัดการประชุมร่วมกัน ในครั้งนี้ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพื้นที่ส่วนกลาง ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*