สังคมท้องถิ่น

ชาวชุมชนหมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ทำความสะอาด

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88-3-%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9

ชาวชุมชนหมู่ 3 ตำบลบางปูใหม่ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ทำความสะอาดเครื่องเล่นและเครื่องออกกำลังกาย

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 17 ม.ค.64 ที่ลานเอนกประสงค์ ชุมชนโครงการ 4 (แท้งค์น้ำ) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ผู้ใหญ่พิทวัส จันทรสมโภชน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ผู้ช่วยสิริอรจิรา รัชพลปรรณภัค ผู้ช่วยมะลิวัน ธิมูล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ พร้อมด้วย นางญัญาพร หงส์อุดร นายอาทิตย์ รักชาติ อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ นายไพโรจน์ เหลาซิด ประธานหมู่บ้านปัญญานคร ผู้ช่วยเกศรินทร์ ชูไสว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.บางปูใหม่ ตลอดจน คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสาชาวชุมชนโครงการ 4 (แท้งค์น้ำ) ชุมชนหมู่บ้านปัญญานคร ชุมชนหมู่บ้านบางปูแลนด์ และสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย บริเวณ สถานที่เครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อแผ่นดิน เก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมแรง ร่วมใจกัน ระหว่างคนในชุมชน หมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ตัวแทนชุมชนหมู่ 2 และหมู่ 10 ต.บางปูใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตราการณ์การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่มีประกาศของจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อาทิ เช่น สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และสถานที่ออกกำลังกาย ทุกคนขึงมาร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*