สังคมท้องถิ่น

ตลาดสดบางปลา ประชาสัมพันธ์เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1

ตลาดสดบางปลา ประชาสัมพันธ์เตรียมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพิ่มความเชื่อมั่น ตลาดสะอาดปลอดเชื้อ โควิด-19

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 19 ม.ค.64 ที่ตลาดสดบางปลา ถนนเทพารักษ์ กม.17 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลีสมุทรปราการ ตลาดสดบางปลา ฝากประชาสัมพันธ์ เช้าวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย ทุกพื้นที่สัมผัส เพื่อสร้างความมั่นใจพร้อมกับสร้างสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในตลาด ให้กับพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจับจ่ายซื้อของภายในตลาด ปลอดภัยและปลอดเชื้อ โควิด-19

สำหรับ ตลาดสดบางปลา ได้วางแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้ดังนี้ โดยกำหนดให้มีทางเข้า-ออก ไว้เพียง 2 ทาง ซึ่งทั้งสองทางจะมีจุดคัดกรองสำหรับพ่อค้า แม่ค้า และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจับจ่ายซื้อของภายในตลาด โดยทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการลงทะเบียนข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น“ไทยชนะ” และป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ไว้บริเวณทางเข้าตลาด อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของตลาดเดินตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพ่อค้า แม่ค้า โดยร้านค้าทุกร้านจะมีฉากกั้น พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริเวณหน้าร้าน อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจับจ่ายซื้อของภายในตลาด ปลอดภัยและปลอดเชื้อ โควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*