ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินหน้าตามแผนปรับปรุงคุณภาพทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane)

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80-4

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดินหน้าตามแผนปรับปรุงคุณภาพทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) และถนนภายในเขตการบิน(Service road) เพื่อปรับปรุงพื้นผิว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาว เริ่มงานมกราคมนี้

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับพื้นผิวทางขับเข้าสู่ หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) และถนนภายในเขตการบิน(Service road) ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จะดำเนินโครงการงานซ่อมแซมพื้นผิวทางขับเข้าสู่ หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) T4, T5, T6, T7, T8, T11 และ T12 และถนนภายในเขตการบิน(Service road) ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 โดยแบ่งพื้นที่ซ่อมแซมออกเป็น 11 พื้นที่ รวมระยะเวลาการปรับปรุงประมาณ 151 วัน โดยการปรับปรุงนี้เป็นการดำเนินงานในระยะกลางตามแผนงาน โดย ทสภ.จะมีการรื้อพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์เดิมออกบางส่วน และปูพื้นผิววัสดุแอสฟัลต์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้พื้นผิวทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาศยาน (Taxilane) มีความคงทน แข็งแรงยิ่งขึ้น สามารถรองรับการขับเคลื่อนของอากาศยานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวว่า ทสภ.ได้มีการดำเนินงานตามแผนการซ่อมแซมครั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร ณ ทสภ. ประกอบกับในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้มีปริมาณจราจรทางอากาศ การจราจรภาคพื้น และการใช้บริการทางขับหลุมจอดอากาศยานน้อยลงทำให้ทสภ. สามารถบริหารจัดการหลุมจอดและเส้นทางการจราจรภาคพื้นของอากาศยานได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การปิดพื้นที่ทางขับและหลุมจอด อากาศยานเพื่อดำเนินการปรับปรุงมีข้อจำกัดลดลง สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการโดยไม่กระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า นอกจากการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นผิว ทางขับเข้าสู่หลุมจอดอากาสยาน (Taxilane) และถนนภายในเขตการบิน(Service road) ซึ่งเป็นการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพของท่าอากาศยานในระยะยาวแล้ว ระหว่างการดำเนินการภายใต้โครงการข้างต้น ทสภ. มีมาตรการระยะสั้นรองรับ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง หากได้รับแจ้งหรือตรวจพบความชำรุดบกพร่อง จะทำการปิดพื้นที่เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวอย่างเร่งด่วนในทันที

นอกจากนี้ เพื่อให้การดูแลคุณภาพพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยานอยู่ในมาตรฐานสูงสุด ทสภ. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาคุณภาพผิวทางวิ่งทางขับและลานจอดอากาศยาน ทสภ. โดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจ การบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee : AOC) เพื่อรายงานและประเมินสถานการณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ ทสภ. เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นในการด้านความปลอดภัยของอากาศยานและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารดั่งคำขวัญของ ทอท. “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*