สังคมท้องถิ่น

รวมพลังมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชน เขตเทศบาลตำบลบางเมือง

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ม.ค.64 ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ห่วงใยพี่น้องประชาชน จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 จัดส่งรถติดตั้งเครื่องขยายเสียง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและผู้สูงอายุ โปรดหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกเคหะสถาน บูรณาการร่วมกับทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลด PM 2.5 ในเขตชุมชนโดยรอบพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมือง ประกอบด้วย หมู่ 1, 2, 3, 5, 7 ต.บางเมือง และ ม.1-11 ต.บางเมืองใหม่

โดยในวันนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจาก นายพิษณุวัส คำงาม (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 8 อ.เมืองสมุทรปราการ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม (นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทต.บางเมือง), นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ (ผู้นำชุมชนฯ), นายสมลักษณ์ ควรสงวน (อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ), นางพัชรี แก้วน้อย (อดีตกำนันตำบลบางเมือง), นายเลิศชาย ยั่งยืน (ต้นยั่งยืน) ตลอดจน ผู้ใหญ่บ้าน อาทิเช่น ผู้ใหญ่ นะ วิราสิณี เจ๊ะหมัด (ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.บางเมือง), ผู้ใหญ่ อู๋ ธีระพงษ์ กันแก้ว (ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.บางเมือง), ผู้ใหญ่ ฉุย ชนินทร์ มีนายน ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.บางเมือง) กลุ่มผู้นำชุมชน และประธานหมู่บ้าน ร่วมใจกันลงพื้นที่ ทั้งนี้ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ยังได้สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส เป็นส่วนผสมในการฉีดพ่น ดังกล่าว เพื่อประโยชน์สองด้านแก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*