ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผู้ร่วมงาน 800 อัตรา

%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%8f%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3-2

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผู้ร่วมงาน 800 อัตรา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในตำบลที่รับผิดชอบรอบ 2 สมัครเข้าร่วมโครงการ https://www.dru.ac.th/form/form/r/32/?%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A2https:

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*