สังคมท้องถิ่น

การไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยร่วมเป็นกำลังใจ สู้ภัย COVID-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัย

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%a2%e0%b8%a3

การไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยร่วมเป็นกำลังใจ สู้ภัย COVID-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัย (ชนิดใช้ครั้งเดียว) จำนวน 55,000 ชิ้น

วันนี้ (27 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันรับมอบหน้ากากอนามัย จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จำนวน 55,000 ชิ้น ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดย การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากการจำหน่ายระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ การไฟฟ้านครหลวง ห่วงใยร่วมเป็นกำลังใจ สู้ภัย COVID-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ ศูนย์รับบริจาคการป้องกันและแก้ไชปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 55,000 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*