ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%96%e0%b8%a5%e0%b8%87

ผู้ว่าฯสมุทรปราการ แถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9

วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ พ.ต.ท. ประยุทธ์ เรือนทองคำ รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการ และนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ 0 ราย ผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสม จำนวน 336 ราย (ติดเชื้อในจังหวัด 202 ราย และรับส่งต่อเพื่อรับรักษา 139 ราย) รักษาหายแล้ว 214 ราย กำลังรักษาอยู่ 122 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 9,213 ราย ตรวจพบเชื้อ 178 ราย การค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุก 16,801 ราย ตรวจพบเชื้อ 24 ราย (ร้อยละ 0.18) สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ 121 ราย และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิ 82 ราย สำหรับ สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 100,280,252 ราย รักษาหายแล้ว 72,289,169 ราย เสียชีวิต 2,149,387 ราย ประเทศที่พบมาก 5 ลำดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และสหราชอาณาจักร ตามลำดับ
สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2564) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 959 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 937 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 848 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ และเข้าสถานที่กักกันของรัฐ 22 ราย) ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 14,646 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ 12,250 ราย ติดเชื้อในการตรวจการคัดกรองเชิงรุก 5,532 ราย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 2,396 ราย และจากสถานที่กักกันของรัฐ 1,799 ราย รักษาหายแล้ว 10,892 ราย และเสียชีวิต 75 ราย เมื่อจำแนกผู้ป่วยยืนยันตามพื้นที่ พบผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และนนทบุรี 3,412 ราย ภาคกลาง 9,927 ราย ภาคเหนือ 334 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 166 ราย และภาคใต้ 807 ราย

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 21-26 มกราคม 2564 สถานการณ์โรคโควิด – 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่ขณะนี้จังหวัดสมุทรปราการยังคงใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 กำหนดให้ปิดสถานที่ กิจการบางประเภทเป็นการชั่วคราวนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการจะประเมินสถานการณ์โรคและจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อโรคติดต่อจังหวัดฯ ว่าเห็นควรให้ผ่อนปรนหรือไม่ ประการใด หรือกำหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอย่างไร โดยจะออกเป็นประกาศจังหวัดสมุทรปราการต่อไป แต่อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมปาร์ตี้ สังสรรค์ การ์ดอย่าตก ยังคงมาตรการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า 100 % เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด- 19 ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*