สังคมท้องถิ่น

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่งเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเปิด บริษัท มิตรสิบ พิโก

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเปิด บริษัท มิตรสิบ พิโก จำกัด การปล่อยสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน พร้อมเปิดให้บริการ โดยให้มีนโยบายในการแก้ปัญหาทางการเงินให้แก่ลูกค้าของบริษัท โดยขยายขอบเขตมุ่งเน้นที่ประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคบุคคล การกู้เงินนอกระบบ ที่ต้องจ่ายอัตราค่าดอกเบี้ยเกินความจำเป็น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมในสภาวะปัจจุบัน และสามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*