สังคมท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ ถนนบ้านสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุลฯ-บ้านสาขลา

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84

อบจ.สมุทรปราการ ดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ ถนนบ้านสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุลฯ-บ้านสาขลา แล้วเสร็จ ชาวบ้านชื่นชมมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจรตอนกลางคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านพระสมุทรฯสุดปลื้มกับ ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล-บ้านสาขลา สว่างทันตาเห็น แสงสว่างในยามค่ำคืน นับว่ามีความจำเป็นอย่างมากสำหรับประชาชนในการสัญจรไปมาบนถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและยังช่วยลดควมเสี่ยงของการเกิดเหตุอาชญากรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ ร่วม 750 ต้น ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายของพื้นที่ดังกล่าวแล้วเสร็จ

สำหรับแนวคิดในการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ มีรากฐานเดิมมาจากโครงการของ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้วางแนวทางในการใช้พลังงานธรรมชาติ เพื่อลดมลภาวะที่เป็นพิษกับประชาชน

ล่าสุด อบจ.สมุทรปราการ สามารถติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จสิ้น ร่วม 750 ต้น บนถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุลฯ-บ้านสาขลา ระยะทางกว่า 7.7 กิโลเมตร ด้วยนวัตรกรรมสมัยใหม่มีรากฐานที่แตกต่าง จากเสาไฟฟ้าแบบคอนกรีตที่เรียกว่า Screw Pile ช่วยให้ประชาชนยังได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ส่วนตัวเสาไฟฟ้าเป็นเหล้ก SS400 ความสูง 6.0 เมตร ซึ่งมีลักษณะพิเศษสามารถพับลงมาได้ ช่วยให้การซ่อมแซมบำรุงรักษาสะดวกมากยิ่งขึ้น เส้นสุดท้ายโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ ถนนบ้านสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุลฯ-บ้านสาขลา ช่วยให้ชาวบ้านมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจรตอนกลางคืน และยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*