สังคมท้องถิ่น

คืบหน้าแล้ว SkyWalk สมุทรปราการ ทางเดินเชื่อมรถไฟฟ้า

%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7-skywalk-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

คืบหน้าแล้ว SkyWalk สมุทรปราการ ทางเดินเชื่อมรถไฟฟ้าสู่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ดูการก่อสร้างทางเดินยกระดับ SkyWalk สมุทรปราการ เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ-สู่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ คืบหน้าไปมากแล้ว หลังจากองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 485,700,000,000.บาท (สี่ร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตพระแม่ธรณี เพื่อตอกเสาเข็มโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว (Sky Walk) โดยมี นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,095 วัน

ล่าสุด วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2564 การก่อสร้าง SkyWalk สมุทรปราการ คือหน้าไปมาก โดยได้ดำเนินการตั้งเสาตอม่อขึ้นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทางเดินมีขนาดความกว้างมากที่สุด ประมาณ 7.20 เมตร และทางเดินส่วนที่แคบที่สุด ประมาณ 3.0 เมตร จากหน้าห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ซอยศรีสมุทร 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ เชื่อมต่อเข้าภายในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ แล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็ก Metal Sheet อาคารขึ้น-ลง พร้อมลิฟต์และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ และยังมีบันไดเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อความสะดวกสบายสำหรับเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ

สำหรับโครงการ Sky Walk แห่งนี้ หลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเป็นทางเดินลอยฟ้าที่เชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไปสู่สถานที่ราชการมากที่สุดในประเทศไทย เช่น เข้าสู่อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำการเทศบาลนครสมุทรปราการ สรรพากรพื้นที่เขตสมุทรปราการ สถานีตำรวจฯ ไปรษณีย์ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*