สังคมท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การค้าแห่งใหม่ พิพิธภัณฑ์เรือสำเภา

%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%b2

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การค้าแห่งใหม่ พิพิธภัณฑ์เรือสำเภา โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ คืบหน้าแล้ว 30 %

การส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการพัฒนาด้านสวัสดิการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริหาร อบจ.สมุทรปราการ ได้เสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณไปยังสภาฯ เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ เพื่อก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา จำนวน 17,389,000 บาท ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับความคืบหน้าในการก่อสร้างล่าสุดพบว่า ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 30 % โดยการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาด 3 ชั้น รูปทรงเรือสำเภาจำนวน 1 หลัง ประกอบไปด้วยชั้นที่ 1 เป็นที่จำหน่ายกาแฟและเบเกอรี่ที่เป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนของนักเรียน ชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาประเพณีท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งประวัติของโรงเรียนนำเสนอแบบดิจิทัล ส่วนชั้นที่ 3 เป็นลานกิจกรรมแบบ Outdoor รองรับคนได้ถึง 200 คนเพื่อให้ทำกิจกรรมเช่น การดนตรี เวทีคอนเสิร์ต

หลังจากก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะถือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตให้กับจังหวัดสมุทรปราการ และที่สำคัญช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง เนื่องจากรูปทรงโดดเด่นแปลกตาคล้ายเรือสำเภา ซึ่งสื่อความหมายถึงการค้าย่านปากน้ำในอดีตมีความเจริญรุ่งเรื่องมาก และโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบจ.สมุทรปราการ เนื่องจากเป็นย่านเดี่ยวกันกับอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ สกายวอร์ก และอีกหลายโครงการที่ อบจ.อยู่ระหว่างดำเนินการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*