สังคมท้องถิ่น

บรรยากาศ วันแรกของการ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b

บรรยากาศ วันแรกของการ เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมารอยื่นใบสมัครตั้งแต่ก่อน 07.00 น. พร้อมด้วยกองเชียร์มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจ ในการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรี มีผู้สมัครนายกฯ จำนวน 5 ราย แต่มาถึงก่อนเวลา 08.30 น. พร้อมกัน 2 ราย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปู ได้ชี้แจงการจับสลากหากตกลงกันไม่ได้ คือ ครั้งที่หนึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับโดยใส่ชื่อผู้สมัครเพื่อให้ได้ลำดับสิทธิการจับสลากของผู้สมัคร ครั้งที่สองผู้สมัครจับสลากตามลำดับเพื่อจับหมายเลขผู้สมัคร ผลการจับสลากเป็น ดังนี้ 1.นายธีรพล ชุนเจริญ ทีมบางปูยั่งยืน 2.นายวรพร อัศวเหม ทีมสมุทรปราการก้าวหน้า 3.นส.พรรณทิวา เดินดอน ผู้สมัครอิสระ 4.นางพรทิพย์ มาศิริ ผู้สมัครอิสระ 5.นายหยกรักษ์ พลดงนอก ผู้สมัครอิสระ

สำหรับ การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู คึกคักไม่แพ้กัน นอกจากจะมีผู้สมัคร สท.เขต 1 และเขต 2 ยกทีมมาแล้ว ยังมีผู้สมัครอิสระมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. เขตละ 18 ราย แต่ สท.ทั้ง 2 เขตได้ทำความตกลงกันได้ จึงไม่ได้จับสลากและมีผู้ถอนการสมัคร 3 ราย จึงเหลือเขตละ 15 ราย เรียงลำดับ ดังนี้ หมายเลข 1-6 ทีมสมุทรปราการก้าวหน้า หมายเลข 7-12 ทีมบางปูยั่งยืน หมายเลข 13 – 15 ผู้สมัครอิสระ การเปิดรับผู้สมัครนั้น เปิดรับตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ในเวลาทำการ) จะประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*