สังคมท้องถิ่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คืนเงินดอกเบี้ย

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คืนเงินดอกเบี้ยกว่า 3,000 ล้านบาท เป็นของขวัญปีใหม่แก่เกษตรกรทั่วประเทศ

นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2564 แก่เกษตรกร ผ่านโครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดภาระหนี้ เพื่อบรรเทาภาระหนี้ทางการเงินของเกษตรกรจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทันทีที่ชำระหนีเกษตรกรจะได้รับเงินคืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง และกรณีสถาบันเกษตรกร ได้รับเงินคืนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง วางเป้าคืนเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกรจำนวนกว่า 3,000 ล้านบาท เริ่มตั้งตาบัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

สำหรับ โครงการชำระดีมีคืน มีสถานะหนี้เป็นหนี้ปกติ และไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระ กรณีเป็นเกษตรกรและบุคคล จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5,000 บาท และกรณีกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5,000 บาท ส่วนโครงการลดภาระหนี้ เป็นหนี้ค้างชำระ โดย(ธ.ก.ส.) จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้มาลดภาระหนี้ด้วยการตัดชำระต้นเงินและหลังจากตัดชำระหนี้แล้ว มีเงินคงเหลือจะดอนเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในวันถัดไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*