สังคมท้องถิ่น

บรรยากาศการวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2

บรรยากาศการวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง เป็นไปอย่างคึกคัก

วันที่ 8 ก.พ.64 ที่อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ บรรยากาศการวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน ก่อนเวลา 08.30 น) จำนวน 4 คน ปลัดอิทธิชัย ชูเรณู ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเมือง ประกอบไปด้วย นายจตุรงค์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการฯ นางรัชนี อุทัยรัตน์ กรรมการฯ นางศศิภรณ์ รุ่งเจริญ กรรมการฯ จึงจัดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ซึ่งไม่อาจตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ จึงต้องดำเนินการจับสลาก 2 ครั้ง ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โดยครั้งที่ 1 ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จะเป็นผู้จับโดยใส่ชื่อผู้สมัครเพื่อให้ได้ลำดับสิทธิการจับสลากของผู้สมัคร ซึ่งผลการจับสลากครั้งที่ 1 ได้แก่ 1.นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม จากกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า 2.นายสมพงษ์ เหมือนเดช จากกลุ่มพัฒนาบางเมือง 3.นายชินโชติ แสงสังข์ จากกลุ่มบางเมืองสร้างสรรค์ 4.นายประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม จากคณะก้าวหน้าบางเมือง ส่วนครั้งที่ 2 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จับสลากตามลำดับเพื่อจับหมายเลขผู้สมัคร ซึ่งผลการจับสลากครั้งที่ 2 ได้แก่ 1.นายสมพงษ์ เหมือนเดช จากกลุ่มพัฒนาบางเมือง 2.นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม จากกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า 3.นายประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม จากคณะก้าวหน้าบางเมือง 4.นายชินโชติ แสงสังข์ จากกลุ่มบางเมืองสร้างสรรค์ ส่วนกรณี ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 1 มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน ก่อนเวลา 08.30 น.จำนวน 25 คน ปลัดอิทธิชัย ชูเรณู ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเมือง จึงได้จัดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 1 เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ โดยมีผู้ไม่ประสงค์สมัครเลือกตั้ง 1 คน

สำหรับ ผู้สมัคร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 2 มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน ก่อนเวลา 08.30 น.จำนวน 26 คน ปลัดอิทธิชัย ชูเรณู ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางเมือง จึงได้จัดให้มีการประชุม ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 2 เพื่อตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งผลการประชุมปรากฏว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมืองเขตเลือกตั้งที่ 2 ได้ตกลงลำดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งกันได้ มีผู้ไม่ประสงค์สมัครเลือกตั้ง 2 คน โดยมี เหล่าบรรดากองเชียร์ของแต่ละกลุ่ม มาร่วมลุ้นและมอบดอกไม้ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งกำหนดการเปิดรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*