สังคมท้องถิ่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกภาพยนตร์โฆษณาและสื่อสะท้อนอัตลักษณ์

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-2

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกภาพยนตร์โฆษณาและสื่อสะท้อนอัตลักษณ์ในการมุ่งยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สะท้อนอัตลักษณ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” และสื่อสิ่งพิมพ์ตอกย้ำตัวตนองค์กรที่พร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรและชุมชน ชนบทในทุกๆ สถานการณ์ ภายใต้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี Better Life ชุมชนที่ดี Better Community และความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม Better Pride

โดยโทนที่สื่อมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*