ข่าวประชาสัมพันธ์

นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) ได้เปิดเผย ภาพยนตร์โฆษณา

นายขวัญจิต โอฬาร์กิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน (ธ.ก.ส.) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดเผย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สะท้อนอัตลักษณ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ” และสื่อสิ่งพิมพ์ตอกย้ำตัวตนองค์กรที่พร้อมอยู่เคียงข้างเกษตรกรและชุมชน ชนบทในทุกๆ สถานการณ์ ภายใต้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี Better Life ชุมชนที่ดี Better Community และความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม Better Pride

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*