สังคมท้องถิ่น

นายวิฑูรย์ วิริยะวิธสัจจา ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%91%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%88

นายวิฑูรย์ วิริยะวิธสัจจา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ดร.กัญญา ประยูรพัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*