สังคมท้องถิ่น

(ธ.ก.ส.) จัดโครงการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ

%e0%b8%98-%e0%b8%81-%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad

(ธ.ก.ส.) จัดโครงการสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ อัตราดอกเบี้ยงแค่ 1 % ต่อเดือน คนที่เป็นหนี้นอกระบบ สามารถมาติดต่อธนาคาร เพื่อให้ธนาคารช่วยเหลือได้ และสินเชื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*