สังคมท้องถิ่น

ธนาคารกรุงไทย เปิดช่องทางพิเศษลงทะเบียน “เราชนะ”

%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97

ธนาคารกรุงไทย เปิดช่องทางพิเศษลงทะเบียน “เราชนะ” ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน วันแรกเริ่มแล้ว อย่าลืมเช็กจุดให้บริการ

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 15 ก.พ.64 นายยรรยง ลิ้มพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายทีม Customer Relationship Management 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ได้เปิดเผย ธนาคารกรุงไทย เปิดรับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” สำหรับ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต, ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง รวมถึงผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ตั้งแต่วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยประชาชนในกลุ่มดังกล่าวที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจได้ ไปติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่จุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย

สำหรับ สถานที่และวันที่ เปิดจุดบริการพิเศษ ดังนี้ วันที่ 15-19 ก.พ.64 และ วันที่ 22-25 ก.พ.64 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 ศาลาประขาคม อำเภอเมืองสมุทรปราการ // วันที่ 15-19 ก.พ.64 ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ // วันที่ 15-17 ก.พ.64 ณ อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี และวันที่ 23 ก.พ.64 ณ ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ ในวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*