สังคมท้องถิ่น

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำสมาชิกสภา เข้าพบนายชนม์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นำสมาชิกสภา เข้าพบนายชนม์สวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ทำการประดับขีดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในกาสานต่อนโยบาย 20 ปี สมุทรปราการก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 16 ก.พ.64 ที่บ้านขาวรินน้ำเจ้าพระยา ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือสมุทรปราการ นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายนิมิต เม่นมิ่ง รองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 1 นายชนะ หงวนงามศรี รองประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 2 นางสาววลัยพร บานแย้ม เลขานุการสภา อบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ทั้ง 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว เข้าพบ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ทำการประดับขีดให้กับสมาชิกสภา อบจ.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการต่อนโยบาย 20 ปี สมุทรปราการก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายก อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 1 นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ รองนายก อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 2 และนายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ คนที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ

หลังจาก ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่พัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายใต้การนำของ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ทุกคน ฟิตเปรี๊ยะ พร้อมสานต่อนโยบาย 20 ปี สมุทรปราการก้าวหน้า ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เดินทางสะดวก ด้านสุขภาพชีวิต ปลอดภัย สู่มาตรฐานเมืองทันสมัย (Smart city) ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ เพื่อสังคมใหม่ๆ ของชาวสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า โดยบรรยากาศภายในงาน มีนายฐาปกรณ์ กุลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ เขต 6 ร่วมเป็นเกียรติ ในครั้งนี้ด้วย หลังจาก เสร็จสิ้นการประดับขีดให้กับสมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ทั้งหมดได้ถ่ายภาพรวมกันเป็นที่ระลึกบริเวณหน้าบ้านขาวรินน้ำเจ้าพระยา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*