สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรแถลงข่าวสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-5

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 14

ที่ศูนย์บริหารสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่ โดยมีนายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นางนิภาพร ทองหล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ และนายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว ในครั้งนี้

สำหรับจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ติดเชื้อละลอกใหม่สะสม จำนวน 364 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 234 ราย และรับส่งต่อเพื่อรักษา 130 ราย โดยรักษาหายแล้ว 360 ราย อยู่ระหว่างทำการรักษา 4 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ภายหลังจากการแถลงข่าว นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ พบว่าการส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เช่น การพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิด จึงขอให้ประชาชนพิจารณาเนื้อหาของข่าวอย่างละเอียดรอบคอบ มีการตรวจสอบแหล่งข่าวที่ถูกอ้างถึง และเลือกรับข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข เป็นต้น อย่างไรก็ตามในช่วงระยะนี้ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมปาร์ตี้ สังสรรค์ การ์ดอย่าตก ยังคงมาตรการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*