สังคมท้องถิ่น

พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88

พระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ ตำบลโดนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 17 ก.พ.64 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในรับมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด จากพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ ตำบลโดนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ ให้กับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และนางณัฐิดา เจนนาวิน รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการ รวมทั้งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันรับมอบ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้รับการประสานจากพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ ตำบลโดนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น และนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความประสงค์จะมอบถุงยังยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด ให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ขอขอบคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ ที่ได้มอบถุงยังชีพ ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทางเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จะได้นำถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุดนี้ ส่งมอบเพื่อให้การช่วยเหลือกับประชาชน ทั้ง 6 อำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*