ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%95

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion ภายในอาคารผู้โดยสาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในยุค New Normal

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยได้ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นแผ่นสัมผัสกำจัดเชื้อโรคที่ประกอบด้วย Cu+ และ Zinc+ ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ตลอดเวลา โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ซึ่งติดตั้งที่บริเวณมีการสัมผัสร่วมกัน เช่น บริเวณประตูทางเข้า – ออกอาคารผู้โดยสาร บริเวณพื้นทางเดินที่บริเวณจุดตรวจค้นร่างกายผู้โดยสารขาออก และปุ่มกดลิฟท์โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ทสภ. ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามหลักปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย D (DISTANCING) เว้นระยะระหว่างกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น M (MASK- WEARING) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H (HAND WASHING) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ T (TEMPERATURE CHECK) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T (THAICHANA) สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*