สังคมท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กร ต่างๆ เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากองค์กร ต่างๆ เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายก อบจ.สมุทรปราการ คนใหม่ หลังจากเปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 22 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง สมุทรปราการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากเปิดสมัยประชุมสภา อบจ.สมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 เสร็จสิ้น

โดยมี หัวหน้ากรมสื่อสาร ผู้แทนพลเรือตรี ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ พร้อมด้วย นายชาตรี โรจรัตน์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ นายประเทศ สังข์บุญลือ เจ้าพนักงานขนส่งอาวุโส สำนักงานขนส่งสมุทรปราการ สาขาอำเภอพระประแดง “มาดามเจี๊ยบ” ศิริมา พานิชชีวะ กรรมการผู้บริหารสโมสรสมุทรปราการ ซิตี้ นายมาซาทาดะ อิชิอิ กุนซือแดนปลาดิบ แห่ง “เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการ ซิตี้ กลุ่มเพื่อนอำนวยศิลป์ นายดิเรก ไก่แก้ว ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรปราการ ตลอดจน ผู้แทนจาก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน นายจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง พร้อมทั้ง คณะกรรมการชุมชนซอยโบราณ ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ กลุ่ม รถจักรยานยนต์ ชอปเปอร์ สมุทรปราการ S P.M C กลุ่ม แฟนคลับ Nantida Family นันทิดาแฟมิลี่ นายกรวุฒิรุ่งเช้า. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทน บริษัท.แสนดี ครีเอชั่น จำกัด.

นอกจากนี้ ยังมีครอบครัวแก้วบัวสาย นำโดย นางประทุมมาศ แก้วบัวสาย มารดา และนายสราวุธ (เต้ย) แก้วบัวสาย พี่ชาย ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับ นายก อบจ.สมุทรปราการ คนใหม่ ในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วย นายนิคม สมบุญมาก นายมนัส บุญอารีย์ เลขานุการ นายก อบจ.สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*