สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8-6

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องงานประสานขอพระราชทานเพลิง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทปราการ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ และ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริณภา พูนกลาง เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานฯ ครั้งนี้

ทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลของพายโนอึลและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง ภัยพิบัติดังกล่าวขยายเป็นวงกว้าง เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งมีราษฎรจังหวัดสมุทปราการเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมครอบครัว ได้ประสบเหตุอุทกภัย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือ นายกวี คำดี อายุ 16 ปี บุตรชายของนายประวิทธ์ คำดี และว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริณภา พูนกลาง โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสมุทรปราการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยแก่ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริณภา พูนกลาง มารดาของผู้เสียชีวิต จำนวน 10,000 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*