สังคมท้องถิ่น

กลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ นำเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุงห่มกันหนาว มอบให้เด็กนักเรียนและพี่น้องชาวไทยภูเขา

%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1-80-%e0%b8%85%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad

กลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ นำเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุงห่มกันหนาว มอบให้เด็กนักเรียนและพี่น้องชาวไทยภูเขา ในเขตพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.64 กลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ ภายใต้การนำของ พ.ต.อ.ภีมเดช สาระกูล รอง ผบก.ตม.3 ประธานกลุ่ม 80 ฅน ปากน้ำ และนายธนิตพงศ์ (เฮียโก้) ไชยพัชรีกรณ์ เลขานุการ กลุ่ม 80 ฅน ปากน้ำ มอบหมายให้ นายสมชัย การบรรจง นางพรทิพย์ การบรรจง น.ส.รุ่งอรุณ แสงอารุง สมาชิกกลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ นายชัยยุทธ เรืองคำ ผู้อำนวยการตัวแทน(DOA) ภาคเหนือตอนล่าง เป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ ร่วมกับ คณะศิษยานุศิษย์ และพระภิกษุสงฆ์ แห่งวัดสร้อยสุวรรณ จ.กำแพงเพชร นำเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า เครื่องนุงห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้กับเด็กนักเรียน และพี่น้องชาวไทยภูเขา ที่ประสบภัยหนาว ในเขตพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ภายใต้โครงการ ตู้ปันสุข สัญจร กลุ่ม 80 ฅนปากน้ำ และโครงการ เติมฝัน ปันสุข เพื่อน้อง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านมะหินหลวง หมู่ 21 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน ครูอาสา เด็กนักเรียน และพี่น้องชาวไทยภูเขา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านมะหินหลวง ปัจจุบันมีครูอาสา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ครูดอย จำนวน 2 คน มีเด็กนักเรียน จำนวน 28 คน ครูอาสา จะคอยให้บริการ การศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ป.6 ในช่วงกลางวัน ส่วนช่วงเย็น จะให้บริการ การศึกษาและพัฒนาชุมชน ให้แก่พี่น้องชาวไทยภูเขา ภายใต้สักกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*