สังคมท้องถิ่น

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-9

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน COVID-19 นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ แจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ในพื้นที่ตลาดราชา ตลาดบางฆ้อง และตลาดปากน้ำ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตลาดราชา ตลาดบางฆ้อง และตลาดปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาซื้อสิ้นค้าบริเวณตลาดทั้ง 3 แห่ง จำนวน 10,000 ชิ้น

ถึงแม้ว่าจังหวัดสมุทรปราการจะลดระดับเป็นพื้นที่ควบคุม และไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 วัน ตลอดจนประเทศไทยได้รับมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรกจำนวน 2 แสนโดส จากบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จำกัด (SINOVAC BIOTECH CO.LTD) แล้วก็ตาม จังหวัดสมุทรปราการ ต้องขอความร่วมมือประชาชนการ์ดอย่าตก งดกิจกรรมปาร์ตี้ สังสรรค์ ยังคงมาตรการใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือ เช็คอินไทยชนะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*