สังคมท้องถิ่น

สสจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ รพ.สต.บางยอ และชุมชนสมุนไพร บางยอ

%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a

สสจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ รพ.สต.บางยอ และชุมชนสมุนไพร บางยอ จัดโครงการพัฒนากัญชา สำหรับ การใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ และชุมชน ระยะที่ 2

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 25 ก.พ.64 ที่บริเวณสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา ต.บางยอ อ.พระประแดง สมุทรปราการ ธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางยอ และชุมชนสมุนไพร บางยอ จัดโครงการพัฒนากัญชา สำหรับ การใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ และชุมชน ระยะที่ 2 แห่งแรกในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน โดยมี กำนันตุ้ม สมปอง รัศมิทัต กำนันตำบลบางยอ ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ กล่าวความเป็นมาของโครงการ และนายสายชล แสงแดงชาติ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางยอ ผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 แจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการ

โดยมี นายรังสฤษดิ์ จิตดี อดีตนายอำเภอพระประแดง ที่ปรึกษาโครงการฯ นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอพระประแดง โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางยอ เจ้าหน้าที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบางยอ และตัวแทนพ่อค้าประชาชน 6 ตำบล ในเขตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการ ปลูกต้นอ่อนกัญชา และเยี่ยมชมสถานที่ผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กัญชา สำหรับ การจัดโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางยอ และชุมชน ระยะที่ 2 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ให้นำกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเถทที่ 5 มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดยได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย จัดอบรมให้แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการพัฒนาการปลูก และแปรรูปกัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน โดยดำเนินการในพื้นที่นำร่อง จำนวน 4 แห่ง เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงกัญชา ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน จึงดำเนินโครงการ การพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน ระยะที่ 2 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตอบรับนโยบาย และดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในพิ้นที่วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบางยอ โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการจะนำไปสู่การผลิตและแปรรูปให้กับประชาชนในชุมชน ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*