สังคมท้องถิ่น

ชมรมเสียงสวรรค์วันวาน ประกวดขับร้องเพลง

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ที่ชั้น 2 ของ The Outdoor Place ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง ใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชมรมเสียงสวรรค์วันวาน ได้จัดประกวดขับร้องเพลง ผลงานครูนนท์ปิญา ศุกรโยธิน โดยมีคุณเมตตา ตั่นต้านภัย ประธานชมรมฯ ผู้จัดการประกวดในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อ.สมชาย อภัยจิตต์ อ.นนท์ปิญา ศุกรโยธิน ช่วยตัดสิน และได้รับเกียรติจาก อ.มนัส ปิติสานต์ (ศิลปินแห่งชาติ) มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีแฟนเพลงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน บรรยากาศเสียงเพลงแว่วหวานไพเราะและอบอุ่น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*