ท้องถิ่น

“อำนวย บุญริ้ว” ผู้สมัครนายกเทศมนตรี นำผู้สมัครสมาชิกสภา กลุ่มพัฒนาแพรกษาใหม่ เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงและเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a2-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-2

“อำนวย บุญริ้ว” ผู้สมัครนายกเทศมนตรี นำผู้สมัครสมาชิกสภา กลุ่มพัฒนาแพรกษาใหม่ เดินเคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียงและเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 28 มีนาคม 2564

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ก.พ.64 นายอำนวย บุญริ้ว อดีตนายก อบต.แพรกษาใหม่ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ เบอร์ 2 ในนามกลุ่มพัฒนาแพรกษาใหม่ นำผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เบอร์ 7-12 ทั้ง 3 เขต และทีมงานกลุ่มพัฒนาแพรกษาใหม่ พร้อมรถโมบายติดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่หมู่บ้านเพชรงาม แพรกษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ เดินเคาะประตูบ้านพบปะพี่น้องประชาชน ชูป้าย แจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัคร ชูนโยบาย 15 ปี แพรกษาใหม่ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง “เข้าใจงาน รู้งาน สานต่อทันที” เน้นความปลอดภัยติดตั้งกล้อง CCTV ครบทุกพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาแพรกษาใหม่ 6 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านสาธารณูปโภค ด้านการเดินทาง ขนส่ง ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยว โดยมี กลุ่มผู้นำชุมชน และพ่อค้าประชาชน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชน และกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น ณ. หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*