สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ D-Day เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-d-day-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4

จังหวัดสมุทรปราการ D-Day เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ประเดิมวัคซีน เข็มแรกของสมุทรปราการ

น.ส.เรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ซิโนแวค ไบโอเทค บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติจีน ซึ่งถูกส่งมา ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ล็อตแรก จำนวน 6,000 โดรส พร้อมกับร่วมเป็นสักขีพยาน การฉีดวัคซีน ให้กับนายวันชัย คงเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งฉีดเป็นชุดแรก ก่อนที่จะเริ่มฉีดให้กับ นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุดที่สอง ก่อนที่จะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ตามลำดับ

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีนโยบาย “ทุกคนในประเทศไทย เข้าถึงวัคซีนที่ มีคุณภาพ ปลอดภัย ทั้งนี้ จ.สมุทรปราการ นับว่าเป็นกลุ่มแรกของประเทศที่ ได้รับวัคซีนของ บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค จากประเทศจีน และวันนี้เป็นวันแรกที่ให้บริการฉีดวัคซีน ให้เป้าหมายกลุ่มแรกคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้า ที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัส เป็นหลักก่อน เนื่องจากปริมาณวัคซีนที่ได้มาในล็อตแรกมีเพียง 6,000 โดรส นั้นหมายความว่า สามารถฉีดได้ 3,000 คน ส่วนเป้าหมายอื่น เช่น อสม.ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป จะเริ่มฉีดในเดือนเมษายน เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามหลังจากฉีดแล้ว ก็ไม่ต่างจากการฉีดวัคซีนทั่วไป แต่หลังจากนี่ทางสาธารณสุข ก็จะมีระบบการติดตามผลข้างเคียงก่อน 30 นาที และประเมินอีกครั้งใน 1 สัปดาห์ และ 1 เดือนต่อไป สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการจะฉีดวัคซีน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารสุข จ.สมุทรปราการ และ โรงพยาบาลรัฐใกล้เคียง จะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นทางรัฐบาลได้มีนโยบายอยู่แล้วว่าคนไทยให้ฉีดฟรี แต่ในขณะนี้ปริมาณวัคซีนมีจำนวนจำกัด จึงต้องฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*