สังคมท้องถิ่น

เสริมศักยภาพคลินิกฟุตซอล อิมพิเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%8b

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอิมพิเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021 กล่าวถึง ความร่วมมือการจัดการแข่งขัน โดย ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าพ่อทัพสำโรง พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรปราการ (สพฐ.สป.) กรมพลศึกษา สำโรงการแพทย์ เอสพีดีไซน์ กิตตินครกรุ๊ป คูลซัพพอร์ตเตอร์ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเด็กและเยาวชน อาทิ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สคล.สมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ร่วมกันสนับสนุน “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” ชิงถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ลดพื้นที่เปราะบาง และมีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน ความสำคัญในการเสริมศักยภาพให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถมากขึ้นในด้านจิตวิทยาของโค้ชในการดูแลเด็กและเยาวชน การพัฒนาทักษะการเล่นฟุตซอลที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้นักกีฬาฟุตซอลในจังหวัดสมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นทีมโรงเรียน ทีมชุมชน มีศักยภาพที่สูงขึ้นเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพ

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และเลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า กว่าจะถึงงานมีการเตรียมงานหลายวัน ทีมงานอาสาสมัครทำงานอย่างหนัก วันนี้เราได้รับแรงบันดาลใจสำคัญ โดยคุณณัฐศักดิ์ โพธิ์ธิ (ฟลุ๊ค) ต่อสู้ชีวิตจนกระทั่งได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเรียนฟรี ใช้ศักยภาพนักกีฬาช่วยมหาวิทยาลัย ปัจจุบันในบางแมทช์ได้เป็นกัปตันทีมซึ่งนับว่ามีอนาคตไกล และคุณอัมพล ศรีระแก้ว (ปลั๊ก) เป็นนักกีฬาอาชีพ มีชื่อเสียง มีรายได้ หากวันนี้เราได้มีโอกาสถือถ้วยรางวัลระดับประเทศ เราจะเกิดความภาคภูมิใจ ดังเช่น ถ้วยรางวัลที่อยู่ข้างหน้านี้ คือถ้วยที่เป็นของจังหวัดสมุทรปราการแล้ว คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ดร.ภูมิ พระรักษา รองผอ.สพป.สป.1 กล่าวถึง ทำไมต้องมีการจัดการแข่งขันและมีคลินิกฟุตซอล เพื่อพัฒนาโมเดลต่างๆเพราะเด็กและเยาวชน คือ กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญในอนาคต คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดพัฒนาต้นแบบขึ้น
นายทรงวุฒิ อัศวพฤกษชาติ จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักจิตวิทยาสำหรับการแข่งขันกีฬา ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติ เปิดใจโค้ชและนักกีฬา ในลักษณะ Traumatic ผ่านการพูดคุยภายในกลุ่ม ว่าโค้ชอยากให้นักกีฬาเป็นอย่างไร เช่น ขยัน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสมาธิกับเกมให้มาก นักกีฬาอยากให้โค้ชเป็นอย่างไร เช่น ใจดี ตลกขบขัน เข้าใจนักกีฬา เป็นโค้ชที่มีเหตุผล เป็นต้น แล้ววิทยากรจึงมาหลอมรวมความต้องการเพื่อหาจุดตรงกลาง เปรียบได้กับการทำกิจกรรมที่อาจเปิดใจขึ้นมา เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันในระยะยาว ภายใต้ความเข้าใจที่ว่าความอดทนหรือความทนทานต่อสิ่งที่มาทิ่มแทงของแต่ละคนไม่เท่ากัน โค้ชต้องไม่ใส่อารมณ์นอกสนาม และต้องทำให้เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของนักเตะ จึงจะถือเป็น Traumatic ที่ถูกต้องในขณะที่นักกีฬาก็ต้องเข้าใจว่าโค้ชก็เครียดเช่นกันเพราะมีหลายเรื่องต้องให้คิดคำนึง บางครั้งอาจมีปัญหากับผู้ปกครอง โรงเรียนฯลฯ การแลกเปลี่ยนนำไปสู่ความรัก ความเข้าใจที่ดีต่อกัน

นายภัทรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ คูลซัพพอร์ตเตอร์ กล่าวถึง การสร้างแรงบันดาลให้เด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีแนวคิด แนวทางของตนเอง โดยบทเรียนของรุ่นพี่เป็นสิ่งกระตุ้นให้น้องๆเกิดฝัน และเดินไปตามฝัน ไม่ว่าจะพบปัญหาอุปสรรค ขอเป็นแรงใจให้น้องๆสู้ต่อไป

นายณัฐศักดิ์ โพธิ์ธิ (น้องฟลุ๊ค) กล่าวว่า นักกีฬาต้นแบบเล่าเรื่องแรงบันดาลใจในการก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาอาชีพ ว่าผ่านอะไรมาบ้าง ต้องเจอกับอะไรบ้างกว่าจะมาถึงปัจจุบัน อันถือเป็นเส้นทางสู่ความฝันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นต่อไป ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่ติดทีมชาติ และนักกีฬาเองก็มีความภูมิใจที่ทำตามฝันได้สำเร็จ และสามารถมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้ ให้มองว่าการเป็นนักกีฬาคือ “อาชีพ” หนึ่ง เหมือนกับอาชีพอื่นๆ และหากประสบความสำเร็จก็ยิ่งสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายมหาศาลกว่าอาชีพอื่นๆ อีกหลากหลายอาชีพ ซึ่งบางคนอาจคาดไม่ถึง ดังนั้นอาชีพนักกีฬาจึงถือเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมาก และไม่ต้องไปแย่งกันหางานกับอาชีพอื่นด้วย (จุดนี้ผู้ปกครองต้องเข้าใจหากลูกหลานเลือกที่จะเล่นกีฬา)

นายอัมพล ศรีระแก้ว กล่าวว่า ข้อคิดสำคัญ คือ พึงระวังสิ่งยั่วยุระหว่างทาง ที่พยายามกวักมือเรียกให้ออกนอกเส้นทางแห่งความฝัน ดังนั้นให้ใช้ทัศนคติในการควบคุมตนเอง โดยเฉพาะเรื่องความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และมองโค้ช สโมสรในแง่บวกไว้เสมอ และการเป็นนักกีฬาจะต้องแลกเวลาส่วนตัวเพื่อฝึกซ้อม อาจทำให้มีเวลาน้อยลง และต้องพร้อมในการเป็นคนมหาชน ที่ต้องมีแฟนบอล ดังนั้นเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงมากกว่าอาชีพอื่นๆ และต้องรู้จักการวางตัวให้ดี เพราะหากทำตัวไม่ดี นอกจากชื่อเสียที่จะเกิดกับตนเองแล้ว ยังเกิดกับต้นสังกัดด้วย ความอดทน และมีวินัยสำคัญอย่างมาก

อาจารย์บุญเลิศ เจริญวงศ์ AFC Futsal instructor กล่าวถึง futsal & tactics Skill coaching วันนี้เป็นเพียง tactics Skill. เกมรับ 4 ได้แก่ การกดดัน ทำลายจังหวะ สอดซ้อน cover ชิงเล่น เซฟ ซึ่งแบ่งได้อีก3 แนวทาง และเกมรุก 5 ได้แก่ การส่ง การรับ การคอนโทรล การเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ และการยิงประตู ส่วนการเป็นโค้ชต้องผสมผสานระหว่างเทคนิคกับแท็คติก (Techniques & Tactics Mixture) ในการฝึกสอน
หลักคิดสำคัญคือ ต้องทำให้ลูกฟุตบอลเป็นอวัยวะชิ้นที่ 33 ในร่างกาย จึงจะกลายเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จ ต้องบังคับควบคุมลูกฟุตซอลได้เหมือนอวัยวะของร่างกาย และหากคู่ต่อสู่มาแบบ 100% เราต้องมีมากกว่า ซึ่งเนื้อฝึกสอนจะมีรายละเอียดจำนวนมาก โดยจะใส่ทฤษฎีไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง อย่างไรก็ตามขอขอบคุณที่ให้โอกาสเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะฟุตซอลและยินดีที่ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพ

างสาวไพเราะ แจ่มจักษุ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ(Nodeเยาวชนสมุทรปราการ) กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ช่วยส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยคั้งแรกเกิดจากเวทีคืนข้อมูลโครงการของ Node เยาวชน ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือที่ปรึกษา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ทั้งการแข่งขัน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังเกิดความร่วมมือของ Node เยาวชนสมุทรปราการ และ Node เยาวชน จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มปั้นดินเพื่อเด็กและเยาวชน ที่มีประสบการณ์ด้านจิตวิทยาเด็กและเยาวชน พบว่า หลังจากจักระบวนการพบข้อมูลที่น่าสนใจ ว่า เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนเมืองค่อนข้างทำงานยาก กลุ่มเป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบชุมชนเมือง การแข่งขันสูง ผลกระทบด้านความรู้เท่าทันสื่อ และการสิ่งเร้ามีมาก ซึ่งจะมีการพัฒนาหลักสูตรมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อไป

นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ ประสานงานโครงการ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของคลินิกฟุตซอลเพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของกลุ่มผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล และนักกีฬา ซึ่งการจัดคลินิกครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายอย่างดี และมีการดำเนินงานปิ้งกันควบคุมโรคตามมาตรการรัฐ ทีมงานและภาคีเครือข่ายมีการเตรียมงานอย่างหนัก และยังดำเนินงานต่อไป ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันที่ตั้งใจส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา มีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน ที่สำคัญ คือ การเสริมสร้างทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนให้สามารถอยู่ในเส้นทางนักกีฬาอาชีพได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต

นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เป็นมากกว่ากีฬาคือการพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชน ผู้ฝึกสอนได้มีโอกาสเรียนรู้ แม้ระยะเวลาสั้นๆ เด็กและเยาวชน รวมทั้งครูผู้ฝึกสอนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าที่เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนงานของจังหวัดสมุทรปราการ โดยสนับสนุนกิจกรรมคลิกนิกฟุตซอล ทำให้เกิดโอกาสการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชนนำไปปรับใช้พัฒนาตนเองต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*