สังคมท้องถิ่น

One Day Camp. นักพากย์ สร้างสุข สมุทรปราการ

one-day-camp-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97

อ.สุวัฒน์ กลิ่นเกสร หรือ น้าติง ผู้บรรยายข่าวกีฬา Thai PBS กล่าวถึงที่มาของน้าติงที่ผ่านประสบการณ์พากย์มานาน การเรียนรู้ทุกอย่างต้องใช้เวลา การพากย์ขึ้นอยู่ประเภทของกีฬาด้วย ซึ่งจะมีการ Work shop. รายละเอียดต่อไป และชื่นชม น้อง ๆ เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความตั้งใจ และกล้าแสดงออก ในเวลาสั้น ๆ ของการ Work Shop สามารถแบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่กันทำงาน และทดลองพากย์ได้อย่างสนุกสนาน
นายภัทรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ คูลซัพพอร์ทเตอร์ อะคาเดมี่ & Ts แพรกษา ฟุตบอล คลับ กล่าวถึง ความกล้าแสดงออกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ซึ่งตนเอง เรียนสายช่าง ไม่ค่อยกล้าแสดงออก ชีวิตเด็กช่างมีความเสี่ยงมากแต่สามารถผ่านช่วงชีวิตที่ประสบพบปัญหาอุปสรรคมากมาย จนกระทั่งมายืนในจุดนี้ได้ อยากเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ในการพากย์ มีหลายรูปแบบ พื้นฐานเราต้องมีคุณสมบัติ เหมือนวันนี้ สมมติว่าเป็นคนมาเลือกนักพากย์ คุณสมบัติที่ดีของนักพากย์ควรเป็นอย่างไร ดังนั้น การจัดกระบวนการ Work Shop จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้ทุกคนได้ลองเรียนรู้ไปด้วยกัน และทางคูลซัพพอร์เตอร์จะเปิดพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงออกอีกด้วย

นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ดนตรีกีฬา ประชาคมสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึง One Day Camp. นักพากย์ สร้างสุข สมุทรปราการ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก จ.สมุทรปราการ ได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้มีการบบรรยายโดย น้าติง และคุณกอล์ฟ คูลซัพพอร์ตเตอร์ จากนั้นให้แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ระดมความคิด คุณสมบัตินักพากย์ที่ดี และทักษะการพากย์ที่ควรมี จากนั้น มานำเสนอที่ประชุม และแบ่งกลุ่มอีกครั้งโดยเลือกคลิปที่ตนเองจะพากย์ มานำเสนอโดยปิดเสียงคลิปนั้นไว้และพากย์สดในที่ประชุม จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เติมเต็มน้องๆ

ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชม เยาวชนที่เขาฝึกอบรมนักพากย์สร้างสุข เป็นการเปิดพื้นที่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้การพากย์ฟุตซอล และต่อยอดเปิดพื้นที่ให้สะสมประสบการณ์พากย์ผ่านรายการแข่งขัน ฟุตซอล “อิมพีเรียล เจ้าพ่อทัพ คัพ 2021” โดย ทางคูลซัพพอร์เตอร์ ยินดีที่จะมี ช่วงรายการให้น้องๆได้แสดงออก และถ้าน้องๆสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคต วันนี้ น้าติงได้มานั่งอยู่ด้วยกัน เรามีโอกาสเป็นทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ที่สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ มากด้วยความสามารถ ผมขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนฝึกฝนและเรียนรู้ต่อไป และขอชื่นชมทีมงานที่ช่วยกันจัดการกิจกรรมให้เสร็จสิ้นด้วยดี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*