ข่าวประชาสัมพันธ์

กกต.จังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง สีบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี

%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b

กกต.จังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่าง สีบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

นายปฐมพงศ์ โพธิโต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า เพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลทั้ง 22 แห่ง เป็นไปด้วยความถูกต้อง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เป็นบัตรสีม่วง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถทำเครื่องหมาย “กากบาท” เลือกผู้สมัคร ในช่องทำเครื่องหมายได้ ไม่เกินหนึ่งหมายเลข บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เป็นบัตรสีชมพู ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถทำเครื่องหมาย “กากบาท” เลือกผู้สมัคร ในช่องทำเครื่องหมายได้ ไม่เกินหกหมายเลข หากไม่ประสงค์จะเลือกใครสามารถทำเครื่องหมาย “กากบาท” ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และหย่อนลงในหีบแต่ละประเภทให้ถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ที่สายด่วน 1444 เปิดให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 4 เมษายน 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*